ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมารายเดือน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
  •   2022-09-29 08:56:57    139     89

-


  • bytes