บวงสรวงพระแม่โพสพ


    ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครจัดงานบวงสรวงพระแม่โพสพออนไลน์

   

ศวข.สกลนคร” จัดบวงสรวงแม่โพสพออนไลน์ ส่งต่อความสิริมงคลถึงพี่น้องชาวนา    

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นำคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคอีสาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมทำบุญพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์เพื่ออาราธนาศีล รับศีล สมาทานศีล และถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหนองสิม และวัดทุ่งภูมิสอนติวทอง จังหวัดสกลนคร จากนั้น อธิบดีกรมการข้าวจึงนำคณะบุคลากรกรมการข้าวร่วมถวายสังฆทาน ณ บริเวณลานหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณบน Facebook Fanpage Rice News Channel

    ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน  พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป